10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
DZIESIĄTKI PROWADZONYCH SPRAW
ZAUFANIE KLIENTÓW

UMOWY GOSPODARCZE

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY NEGOCJOWANIU I ZAWIERANIU UMÓW


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • analizujemy cele biznesowe i ryzyka związane z przyszłym kontraktem
 • rekomendujemy optymalne  rozwiązania umowne
 • sporządzamy i weryfikujemy  projekty umów handlowych
 • wspieramy Klientów w toku negocjacji zmierzających do zawarcia umowy
 • tworzymy i opiniujemy wzorce umowne i regulaminy świadczenia usług

Umowy są podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. To od ich treści i odpowiedniego uregulowania wzajemnych stosunków może zależeć powodzenie projektu biznesowego lub nawet całego przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie pozwala nam zidentyfikować i uprzedzić Klienta o potencjalnych ryzykach związanych z zawarciem umowy. Pełne wyeliminowanie czynników ryzyka nie jest zwykle możliwe – w zawieranych umowach można jednak uwzględnić zapisy, które pozwolą je kontrolować i w efekcie zmniejszać potencjalne negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.

Naszym Klientom oferujemy:

 • wsparcie prawne w procesie tworzenia założeń i modelu współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami,
 • identyfikacja ryzyk prawnych związanych z zawarciem umowy,
 • opracowywanie lub opiniowanie projektów umów i porozumień gospodarczych,
 • wsparcie prawne w toku negocjacji warunków umowy, w tym możliwość reprezentacji Klienta w toku negocjacji,
 • wsparcie prawne opracowywania stanowisk negocjacyjnych oraz argumentacji prezentowanej w toku negocjacji,
 • pomoc prawną w zakresie ustanawiania zabezpieczeń realizacji kontraktu,
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie zawierania umów z kontrahentami zagranicznymi,
 • obsługę prawną w zakresie organizowania form współpracy zinstytucjonalizowanej (konsorcjów, grup zakupowych itp.),
 • pomoc prawną w zakresie opracowywania ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym,
 • konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim,
 • analizy prawne umów obowiązujących pod kątem identyfikacji ryzyk i opracowania propozycji zmian umowy,
 • wsparcie prawne procesu implementacji umowy,
 • pomoc prawną w zakresie realizacji uprawnień i roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FROMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

umowy gospodarcze, optymalne rozwiązania umowne, umowy handlowe, współpraca gospodarcza pomiędzy przedsiębiorcami, negocjacje umów gospodarczych, zawieranie umów z kontrahentami zagranicznymi, organizowanie form współpracy zinstytucjonalizowanej, tworzenie konsorcjum, tworzenie grupy zakupowej, proces implementacji umowy, realizacja uprawnień i roszczeń